Bibliografia

 • A. Łuczak, Ofiary śmiertelne stanu wojennego w Poznaniu 1981-1983. Osoby zmarłe w niewyjaśnionych okolicznościach, [w:] Stan wojenny w Wielkopolsce, red. S. Jankowiak. J. Miłosz, Poznań 2004.
 • A. Witkowski, Nikt nie wierzy w przypadek, "Historia i Pamięć", 29 IV 2005.
 • Dusz Pasterz. Ojciec Honoriusz Stanisław Kowalczyk OP (1935-1983), pod red. S. Borowczyk, Poznań 2000.
 • E. Dabertowa, Był bratem dla ludzi. O. Honoriusz Kowalczyk OP (1935-1983), "Zeszyty Karmelitańskie" 1994, nr, s. 137-192.
 • E. Nawrot, Kowalczyk Stanisław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, pod red. J Myszora, t.1, Warszawa 2002, s. 128-129.
 • Jak żyć prawdą. O. Honoriusz Kowalczyk OP 1935-1983, pod red. K. Jakubowskiego, Przasnysz - Mława 2006.
 • Jak żyć prawdą. Ojciec Honoriusz Kowalczyk OP 1935-1983, red. S. Borowczyk, katalog wystawy, b.m. n.w.
 • K. Brzechczyn, Dziwna śmierć ojca Honoriusz, "Rzeczpospolita", 18 II 2008.
 • L. Zygner, Okoliczności śmierci o. Honoriusza Stanisława Kowalczyka OP (1935-1983) w kontekście późniejszego zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki oraz innych kapłanów, [w:] Kościół w obliczy totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki Toruń 16- 17 X 2009 r., pod redakcją W. Polaka, W. Rozykowskiego, M. Białkowskiego, J. Kufla, Toruń 2010, s.744-762.
 • O. Honoriusz Kowalczyk (+ 1983). Duszpasterstwo akademickie w latach 1974-1983, [w:} Poznańscy dominikanie, opr. T. Dostatni, Poznań 1997, s. 73-83.
 • Ojciec Honoriusz Stanisław Kowalczyk OP (1935-1983), pod red. S. Borowczyk, Poznań 2008.
 • P. Bojarski, Co się wydarzyło pod Wydartowem?, "Gazeta Wyborcza", 10-11 X 1998.
 • P. Bojarski, M. Kowalski, Śmierć do kontroli, "Gazeta Wyborcza, 21 III 2001.
 • P. K[aszubowski], O. Honoriusz Kowalczyk, [w:] A. Borkowski, P. Kaszubowski, Przasnyskie portrety, część II, Przasnysz-Ciechanow, s. 47-48.
 • S. Borowczyk, Ten, który przywracał równowagę. Wspomnienie o Ojcu Honoriuszu, "Kronika Miasta Poznania" 2004, nr 3, s. 330347.
 • Z. Fenrych, Bójcie się ludzi obojętnych. Ojciec Honoriusz Kowalczyk OP (1935-1983), "Nasz Dziennik, 18-19 X 2009.

Krzysztof Jakubowski - "Tygodnik Ciechanowski"