Fundacja im. Ojca Honoriusza

         Życie O. Honoriusza i Jego służba stały się inspiracją do założenia przez Klasztor OO. Dominikanów w Poznaniu fundacji Jego Imienia. Celem Fundacji jest wspieranie misji Zakonu Dominikanów oraz prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu dominikańskiego posłannictwa. Więcej o Fundacji możecie dowiedzieć się na stronie www.honoriusz.op.org.pl.


Stypendium Wilmy

         Inicjatywy pomocy stypendialnej dla osób potrzebujących pojawiły się prawie natychmiast po śmierci O. Honoriusza, jeszcze przed powstaniem Fundacji i miały na celu promowanie postaw zgodnych ze społeczną nauką Kościoła lub pomoc rodzinom. Idea solidarności z potrzebującymi była bardzo silne związana z postawą i nauczaniem Ojca Honoriusza, jak również całego duszpasterstwa Dominikanów. Od 2005 roku, z inicjatywy tragicznie zmarłej Wilmy Meller, uczennicy Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu ustanowiono stypendium dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej. Celem stypendium jest wspieranie rodziny. Fundusz tworzy się z wpłat osób, rozumiejących potrzebę solidarności społecznej w kształceniu młodzieży. Bardzo cenimy sobie wyżej opisany obszar działalności Fundacji, ponieważ jest on świadectwem żywej wrażliwości społecznej, o którą w swojej pracy duszpasterskiej tak troszczył się Ojciec Honoriusz. Kontynuacja tych działań zależy od zainteresowania i ofiarności różnych ludzi. Liczymy na wsparcie tej społecznej inicjatywy.

Wpłat na stypendia można dokonywać na konto Fundacji z dopiskiem: "Fundusz Wilmy" (numer konta oraz inne dane można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: www.honoriusz.op.org.pl)