Miejsca pamięci o Ojcu Honoriuszu

Jeżeli ludzie zamilkną, kamienie wołać będą

Historia obelisków O. Honoriusza

         26 marca 2000 roku ukonstytuował się komitet organizacyjny, w skład którego weszli: Teresa Majchrzak (przewodnicząca), o. Andrzej Chlewicki OP (przeor klasztoru), Stanisława Borowczyk, Marek Lenartowski, Jerzy Majchrzak, ks. Leszek Marciniak, Grzegorz Pierzchała, Krystyna Samol, Leonard Szymański. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem przyjął prof. Janusz Źiółkowski, który niestety zmarł przed zakończeniem dzieła. Na udział w pracach komitetu wyrazili zgodę: prof. Stefan Jurga (rektor UAM), prof. Józef Petruk (który bezinteresownie wykonał napisy na obu kamieniach), prof. Zofia Trojanowiczowa, dr Łucja Łukaszewicz, dyr. Włodzimierz Buczyński, jako przedstawiciel wojewody Macieja Musiała. W trakcie prac dużą pomoc okazał wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz. Jak widać - inicjatywa postawienia kamieni spotkała się z poparciem przedstawicieli różnych środowisk Poznania, co pokazuje jak szeroko sięgało duszpasterstwo o. Honoriusza. Ojciec Honoriusz wpisał się w najszlachetniejsze, ale i najbardziej dramatyczne strony historii naszego miasta, a utrwalanie tej pamięci, jako świadkowie i uczestnicy wydarzeń uważaliśmy i uważamy za swój obowiązek.
         Uroczystości w Wylatowie odbyły się 17 czerwca 2000 roku i łączyły się z 39 rocznicą święceń kapłańskich o. Honoriusza. Cztery miesiące później 22 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w kościele Dominikanów odsłonięto obelisk w Poznaniu.
         Kamienny szlak zapoczątkował w Poznaniu głaz przy kościele Zbawiciela na ulicy Fredry po bestialskim zamordowaniu przez ZOMO dziewiętnastoletniego Piotra Majchrzaka. Na kamieniu widniał fragment psalmu, który potem powtórzył się na obeliskach poświęconych O. Honoriuszowi "Jeżeli ludzie zapomną, kamienie wołać będą". Następne lata okolice alei Niepodległości wzbogaciły się o następne pomniki pamięci: Golgoty Wschodu, Polski Podziemnej, a na Moście Teatralnym umieszczono tablicę upamiętniającą Wojciecha Cieślaka, młodziutkiego dziennikarza zamordowanego podczas akcji ZOMO kilka miesięcy przed Piotrem Majchrzakiem.

Stanisława Borowczyk - Prezes Zarządu Fundacji im. Ojca Honoriusza

Ulice Ojca Honoriusza

        W mławskiej toponomastyce imię "poznańskiego księdza Popiełuszki" znalazło się w 2004 r. Wówczas Rada Miejska na prośbę kilku miejscowych stowarzyszeń społecznych podjęła uchwałę o nadaniu nazwy Ojca Honoriusz Kowalczyka jednej z ulic na nowym osiedlu, które położone jest obok kościoła parafii p.w. Świętej Rodziny i w pobliżu domu Kazimierza Kowalczyka - brata O. Honoriusza.
        Rada Miasta Poznania w ten sposób uhonorowała O. Honoriusza w 2006 r. Jego imię nadała ulicy usytuowanej między klasztorem OO. Dominikanów gmachem Urzędu Wojewódzkiego, z którego okien w latach PRL komunistyczna Służba Bezpieczeństwa obserwowała życie w klasztorze oraz osoby przychodzące na nabożeństwa do kościoła dominikańskiego i spotkania w salach duszpasterstwa akademickiego. W 2009 r. na tej ulicy odsłonięto tablicę z krótkim biogramem Ojca Honoriusza.

Krzysztof Jakubowski - "Tygodnik Ciechanowski"